Có 1 kết quả:

hā yāo

1/1

hā yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bend