Có 1 kết quả:

Hā sà kè

1/1

Hā sà kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Kazakhstan
(2) Kazakh ethnic group in PRC