Có 1 kết quả:

Hā sà kè rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Kazakh person
(2) Kazakh people