Có 1 kết quả:

Hā sà kè wén

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kazakh written language