Có 1 kết quả:

Hā sà kè sī tǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kazakhstan