Có 1 kết quả:

Hā sà kè zú ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kazakh ethnic group of Xinjiang