Có 1 kết quả:

hā mì guā

1/1

hā mì guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Hami melon (a variety of muskmelon)
(2) honeydew melon
(3) cantaloupe
(4) also written 哈密瓜