Có 1 kết quả:

Hā fēng jiǎo

1/1

Hā fēng jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cape Ras Hafun, Somalia, the easternmost point in Africa