Có 1 kết quả:

Hā bèi ěr

1/1

Hā bèi ěr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Habel, Haber or Hubbell (name)
(2) Harbel (town in Liberia)