Có 1 kết quả:

pài qín

1/1

pài qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

piperazine (medicine)