Có 1 kết quả:

xiǎng qì

1/1

xiǎng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

percussion instrument