Có 1 kết quả:

yǎ rán wú shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

silence reigns (idiom)