Có 1 kết quả:

yǎ zhōng duān ㄧㄚˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dumb terminal