Có 1 kết quả:

gēr

1/1

gēr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brothers
(2) boys