Có 1 kết quả:

Gē lì yà

1/1

Gē lì yà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Goliath