Có 1 kết quả:

Gē ní sī bǎo

1/1

Gē ní sī bǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (until WWII) Königsberg, capital of East Prussia on the Baltic
(2) (since WWII) Kaliningrad, Russian Republic