Có 1 kết quả:

Gē běn hā gēn

1/1

Gē běn hā gēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Copenhagen or København, capital of Denmark