Có 1 kết quả:

Gē lín duō hòu shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Second epistle of St Paul to the Corinthians