Có 1 kết quả:

Gē sà kè

1/1

Gē sà kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cossack (people)