Có 1 kết quả:

shào dí

1/1

shào dí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a whistle