Có 1 kết quả:

kū sāng bàng

1/1

kū sāng bàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mourning staff draped in white, held at a funeral to show filial piety