Có 1 kết quả:

kū de sǐ qù huó lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

to cry one's heart out