Có 1 kết quả:

kū qiū fēng

1/1

kū qiū fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

autumnal sadness

Một số bài thơ có sử dụng