Có 1 kết quả:

kū qiū fēng

1/1

kū qiū fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

autumnal sadness