Có 1 kết quả:

Zhé bàng sì

1/1

Zhé bàng sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Drepung monastery, Lhasa, Tibet