Có 1 kết quả:

bǔ rǔ gāng

1/1

bǔ rǔ gāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Mammalia, the class of mammals