Có 1 kết quả:

hēng hēng jī jī

1/1

hēng hēng jī jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) whining
(2) groaning
(3) muttering