Có 1 kết quả:

chún xíng kē

1/1

chún xíng kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Labiatae, the taxonomic family including lavender, mint