Có 1 kết quả:

chún qiāng shé jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fight a battle of words
(2) cross verbal swords