Có 1 kết quả:

chún chǐ yīn

1/1

chún chǐ yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

labiodental (e.g. the consonant f in standard Chinese)