Có 1 kết quả:

Táng sān zàng

1/1

Táng sān zàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Tripitaka (602-664) Tang dynasty Buddhist monk and translator, who traveled to India 629-645
(2) same as 玄奘