Có 1 kết quả:

Táng Bó hǔ

1/1

Táng Bó hǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tang Bohu or Tang Yin 唐寅 (1470-1523), Ming painter and poet, one of Four great southern talents of the Ming 江南四大才子