Có 1 kết quả:

Táng gǔ lā shān

1/1

Táng gǔ lā shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dangla or Tanggula mountain range on the Qinhai-Tibet plateau