Có 1 kết quả:

Táng gǔ lā shān mài ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dangla or Tanggula mountain range on the Qinhai-Tibet plateau