Có 2 kết quả:

Táng shāntáng shān

1/2

Táng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tangshan prefecture level city in Hebei

táng shān

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc