Có 1 kết quả:

Táng shān dì qū ㄊㄤˊ ㄕㄢ ㄉㄧˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tangshan county (old name)