Có 1 kết quả:

Táng shān shì

1/1

Táng shān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tangshan prefecture level city in Hebei