Có 1 kết quả:

Táng zhāo tí sì

1/1

Táng zhāo tí sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Toushoudaiji, the temple in Nara, Japan founded by Tang dynastic Buddhist monk Jianzhen or Ganjin 鑒真和尚|鉴真和尚 and his last resting place