Có 1 kết quả:

Táng nà · Chuān pǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(Tw) Donald Trump (1946-), American business magnate, US president 2017-