Có 1 kết quả:

Táng nà dé · Tè lǎng pǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Donald Trump (1946-), American business magnate, US president 2017-