Có 1 kết quả:

Táng shī sān bǎi shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Three hundred Tang dynasty poems, a stable anthology collected around 1763 by Sun Zhu 孫誅