Có 1 kết quả:

wú hǎo dì

1/1

wú hǎo dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unattractive (Cantonese)
(2) Mandarin equivalent: 不好看[bu4 hao3 kan4]