Có 2 kết quả:

Gòng bùgòng bù

1/2

Gòng bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old name for the town of Kampot in Cambodia, now written 貢布|贡布[Gong4 bu4]

gòng bù

giản thể

Từ điển phổ thông

Campốt (ở Campuchia)