Có 2 kết quả:

Gòng bù ㄍㄨㄥˋ ㄅㄨˋgòng bù ㄍㄨㄥˋ ㄅㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

old name for the town of Kampot in Cambodia, now written 貢布|贡布[Gong4 bu4]

Từ điển phổ thông

Campốt (ở Campuchia)