Có 1 kết quả:

wěi wěi nuò nuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be a yes-man