Có 1 kết quả:

wéi xiàng

1/1

wéi xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

phenomenological