Có 1 kết quả:

chàng shāng

1/1

chàng shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

one's ability to give a convincing performance of a song