Có 1 kết quả:

chàng tóu ㄔㄤˋ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pickup (carrying gramophone needle)