Có 1 kết quả:

chàng duàn

1/1

chàng duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

aria (in opera)