Có 1 kết quả:

chàng piàn

1/1

chàng piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gramophone record
(2) LP
(3) CL:張|张[zhang1]