Có 1 kết quả:

chàng pán

1/1

chàng pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) turntable
(2) gramophone record